Stretching Therapy

ยืดหยุ่นขึ้นจนจำเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้

Become the more flexible version of you.

เปลี่ยนความติดขัดเป็นความคล่องตัวและยืดหยุ่นที่ mr.big clinic

  • ผู้ที่มีอาการเมื่อยจากการตึงตัวกล้ามเนื้อ

    ตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกตึง ร่างกายติดขัดไม่ค่อยคล่องแคล่วจะทำอะไรก็เหมือนโดนรั้งเอาไว้ อย่าปล่อยให้ความตึงมารั้งความก้าวหน้าของคุณ โปรแกรมยืดเหยียดกับ mr.big clinic จะคลายความติดขัดให้กลับมาคล่องแคล่วอีกครั้ง

  • ผู้ที่ชอบการยืดเหยียด

    ความยืดหยุ่นทำให้รู้สึกตัวเบาสบายใช่ไหม สำหรับใครที่ชอบบริหารร่างกายเพิ่มความยืดหยุ่นเป็นชีวิตจิตใจวันนี้ mr.big clinic ขอแนะนำโปรแกรมเพิ่มความยืดหยุ่นที่จะทำให้ร่างกายที่ยืดหยุ่นอยู่แล้วให้ยืดหยุ่นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  • ผู้ที่มีการเคลื่อนไหวข้อต่อจำกัด

    ข้อติด เคลื่อนไหวลำบาก รู้สึกตึงรั้ง เป็นปัญหาที่รบกวนการทำงานอยู่รึเปล่า ทำให้หลายๆอย่างที่อยากทำต้องเลื่อนไปก่อน โปรแกรมยืดหยุ่นของ mr.big พร้อมดูแลให้ข้อต่อจำกัดนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างไม่จำกัด

ทำไมยืดเหยียดจึงสำคัญ

รักษาอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อ

ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เมื่อกล้ามเนื้อมีการใช้งานจนมีความตึงตัว (Tension) ทำให้ขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้การไหลเวียนเลือด (Blood circulation) ลดลง กล้ามเนื้อขาดเลือดชั่วคราวและก่อให้เกิดอาการปวดขึ้น การยืดเหยียดจะเข้ามาช่วยรักษาอาการดังกล่าว เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อได้

ความไม่สมดุลของข้อต่อ

กล้ามเนื้อตึงตัว (Muscle tension) เหมือนกับสลิงที่ยึดรั้งข้อต่อให้เคลื่อนไหวได้ลำบาก ส่งผลให้ข้อต่อเกิดแรงเครียด (Stress force) และทำให้มีการติดขัดรวมไปถึงอาการปวดได้ การลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อจะส่งผลให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและไม่มีอาการปวด

เพิ่มระยะการเคลื่อนไหวมากขึ้น

ข้อต่อของร่างกายจะมีมุมการเคลื่อนไหวอิสระ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มช่วง ซึ่งในแต่ละข้อต่อจะมีมุมการเคลื่อนไหวปกติอยู่ ถ้ามีความตึงตัวที่มากขึ้นจะส่งผลให้มุมการเคลื่อนไหวนั้นลดลง และเป็นสาเหตุของอาการติดขัดและปวดได้

ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

การยืดเหยียดคือการป้องกัน ยิ่งทำอย่างต่อเนื่องสามารถลดโอกาสการบาดเจ็บจากการทำงาน โดยผลของการยืดเหยียดจะช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ลดกล้ามเนื้อขาดเลือด และยังทำให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่

ความแตกต่างระหว่างการยืดเหยียดบำบัดและการยืดเหยียดธรรมดา

การยืดเหยียดบำบัด จะเป็นการยืดเหยียดที่มีการเคลื่อนไหวร่วมด้วยและประยุกต์การใช้อุปกรณ์ เทคนิคเข้ามาช่วยในการคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มระยะการเคลื่อนไหว ซึ่งแตกต่างจากการยืดแบบหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวอาศัยเพียงแค่ทำให้กล้ามเนื้อยืดยาวออก

ตึงตรงไหนบอกเราได้เลย