Deep Friction เทนนิค(ไม่)ลับลดอาการปวดชาวออฟฟิศ

Deep Friction เทนนิค(ไม่)ลับลดอาการปวดชาวออฟฟิศ

Deep friction หรือการกดจุดลึก คือเทคนิคที่ใช้แรงภายนอกจากนิ้วมือ นิ้วโป้ง ฝ่ามือ ข้อศอกกดตรงกล้ามเนื้อ ด้วยความแรงระดับหนักที่ทนได้นาน 20-30 วินาที ตามแนวขวางของกล้ามเนื้อ ขณะกดจะเป็นการหยุดการไหลเวียนของเลือดชั่วคราว (Ischemic vascular) จากนั้นปล่อยให้เลือดไหลเวียนอีกครั้ง (vasodilation) เป็นการให้เลือดที่มีความดันสูงจากการทำ Deep friction ไหลผ่านกล้ามเนื้อที่ขาดเลือดขาดสารอาหารส่งผลให้เลือดไปถึงบริเวณที่กล้ามเนื้อต้องการเลือดมากที่สุด
.

จุดที่เหมาะในการทำ Deep friction คือกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวเป็นก้อนแข็งทุกจุด กดแล้วกล้ามเนื้อเต้น มีอาการปวดร้าว ปวดแปล๊บและ เมื่อปมคลายออกกล้ามเนื้อจะมีการตอบสนองด้วยการกระตุก
.
เหมาะกับอาการปวดต่างๆ หรือ โรค Myofascial pain syndrome เป้าหมายของ Deep friction เพื่อคลายปมกล้ามเนื้อ หรือ Knot , ที่มี Trigger point ให้สลายและเล็กลง เพิ่มการไหลเวียนของเลือดอีกทั้งกระตุ้นระบบประสาท ทั้งในสมองให้หลั่งสารสื่อประสาทต่างๆเพื่อช่วยกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลาย และ Deep friction ยังใช้ประยุกต์รักษาอาการกล้ามเนื้อเกร็ง (Spasm) , เนื้อเยื่อแผลเป็น (Scar tissue) ได้อีกด้วย
.
สรุปผลของ Deep friction

  • ผลจากแรงกดที่หนักตามแนวขวางของกล้ามเนื้อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเปรียบเสมือนการยืดเฉพาะจุดให้ Trigger point สลาย
  • ทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น และกำจัดการคั่งของของเสีย
  • กระตุ้นปลายประสาทรับรู้ที่ Trigger point ด้วยแรงกดทำให้บดบังเส้นประสาทที่รับรู้ความเจ็บปวด
  • กระแสประสาทจากไขสันหลังกระตุ้นให้สมองมีการหลั่งสารลดอาการปวดหรือ endophine
Back to blog