News

ยกระดับฝ่าเท้าของคุณ: กายภาพบำบัดสำหรับเท้าแบน

ยกระดับฝ่าเท้าของคุณ: กายภาพบำบัดสำหรับเท้าแบน

เท้าแบนหรือที่รู้จักกันในชื่อ Pes Planus หรือ Fall Arches เป็นภาวะที่ส่วนโค้งของเท้าแบน ส่วนโค้งฝ่าเท้าทั้งหมดแตะพื้นเมื่อยืน ภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็กหรือพัฒนาไปตามกาลเวลาเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เท้าแบนอาจทำให้เกิดความเจ็บปวด ความรู้สึกไม่สบาย และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตโดยรวม.สาเหตุของเท้าแบนมีหลายปัจจัยและอาจรวมถึงความบกพร่องทางพันธุกรรม พัฒนาการผิดปกติ และปัจจัยภายนอก.สาเหตุหลักๆของเท้าแบน เท้าแบนแต่กำเนิด: มีตั้งแต่แรกเกิดและอาจคงอยู่จนถึงวัยผู้ใหญ่ เริ่มมีอาการเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การบาดเจ็บ โรคข้ออักเสบ หรือความตึงที่เท้าเป็นเวลานาน ความอ่อนแรงหรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อและเอ็นที่รองรับส่วนโค้งอาจทำให้เท้าแบนได้ รองเท้า: การสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมและไม่มีการรองรับส่วนโค้งที่เพียงพออาจส่งผลให้เท้าแบนได้ . สรีรวิทยาของเท้าแบนเกี่ยวข้องกับการอ่อนแรงของส่วนโค้งตามยาวตรงกลางฝ่าเท้า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์หลายอย่างในเท้าและรยางค์ขาส่วนล่าง ได้แก่ แนวกระดูกเท้าจะเคลื่อนตัวไปด้านในและต่ำลง...

ยกระดับฝ่าเท้าของคุณ: กายภาพบำบัดสำหรับเท้าแบน

เท้าแบนหรือที่รู้จักกันในชื่อ Pes Planus หรือ Fall Arches เป็นภาวะที่ส่วนโค้งของเท้าแบน ส่วนโค้งฝ่าเท้าทั้งหมดแตะพื้นเมื่อยืน ภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยเด็กหรือพัฒนาไปตามกาลเวลาเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เท้าแบนอาจทำให้เกิดความเจ็บปวด ความรู้สึกไม่สบาย และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตโดยรวม.สาเหตุของเท้าแบนมีหลายปัจจัยและอาจรวมถึงความบกพร่องทางพันธุกรรม พัฒนาการผิดปกติ และปัจจัยภายนอก.สาเหตุหลักๆของเท้าแบน เท้าแบนแต่กำเนิด: มีตั้งแต่แรกเกิดและอาจคงอยู่จนถึงวัยผู้ใหญ่ เริ่มมีอาการเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การบาดเจ็บ โรคข้ออักเสบ หรือความตึงที่เท้าเป็นเวลานาน ความอ่อนแรงหรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อและเอ็นที่รองรับส่วนโค้งอาจทำให้เท้าแบนได้ รองเท้า: การสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมและไม่มีการรองรับส่วนโค้งที่เพียงพออาจส่งผลให้เท้าแบนได้ . สรีรวิทยาของเท้าแบนเกี่ยวข้องกับการอ่อนแรงของส่วนโค้งตามยาวตรงกลางฝ่าเท้า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์หลายอย่างในเท้าและรยางค์ขาส่วนล่าง ได้แก่ แนวกระดูกเท้าจะเคลื่อนตัวไปด้านในและต่ำลง...

7 เหตุผล นอนหลับดียิ่งขึ้นด้วยการกายภาพบำบัด

7 เหตุผล นอนหลับดียิ่งขึ้นด้วยการกายภาพบำบัด

การนอนหลับฝันดีตื่นมาสดชื่นมีความสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายให้มีพลังงานเต็มถังพร้อมลุยในทุกๆวัน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับไม่ดีส่งผลเสียทันทีต่อฮอร์โมน ประสิทธิภาพการออกกำลังกาย และการทำงานของสมอง .นอกจากนี้ยังอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ในทางตรงกันข้าม การนอนหลับที่ดีช่วยให้คุณกินน้อยลง ออกกำลังกายได้ดีขึ้น และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งคุณภาพและปริมาณการนอนหลับลดลง จริงๆ แล้ว หลายๆ คนมักนอนหลับไม่ดีเป็นประจำ .การกายภาพบำบัดสามารถช่วยให้การนอนหลับของคุณดียิ่งขึ้น โดยมีเหตุผลที่สามารถช่วยให้คุณหลับได้ยาวและหลับลึกยิ่งขึ้น. การจัดการและลดอาการปวด อาการปวดเรื้อรังทำให้การนอนของคุณหยุดชะงัก อาการปวดเรื้อรังสามารถนำไปสู่การนอนหลับนอนหลับได้ยาก กายภาพบำบัดสามารถลดความเจ็บปวดได้ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การรักษาด้วยตนเอง การออกกำลังกาย และการบำบัดด้วยความร้อน ความเย็น หรือการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า การลดความเจ็บปวดจะลดการกระตุ้นเส้นทางความเจ็บปวดและการตอบสนองต่อการอักเสบ ส่งผลให้รู้สึกไม่สบายน้อยลงและการนอนหลับอย่างต่อเนื่องดีขึ้น การบริหารร่างกายและคุณภาพการนอนหลับ...

7 เหตุผล นอนหลับดียิ่งขึ้นด้วยการกายภาพบำบัด

การนอนหลับฝันดีตื่นมาสดชื่นมีความสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายให้มีพลังงานเต็มถังพร้อมลุยในทุกๆวัน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับไม่ดีส่งผลเสียทันทีต่อฮอร์โมน ประสิทธิภาพการออกกำลังกาย และการทำงานของสมอง .นอกจากนี้ยังอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ในทางตรงกันข้าม การนอนหลับที่ดีช่วยให้คุณกินน้อยลง ออกกำลังกายได้ดีขึ้น และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งคุณภาพและปริมาณการนอนหลับลดลง จริงๆ แล้ว หลายๆ คนมักนอนหลับไม่ดีเป็นประจำ .การกายภาพบำบัดสามารถช่วยให้การนอนหลับของคุณดียิ่งขึ้น โดยมีเหตุผลที่สามารถช่วยให้คุณหลับได้ยาวและหลับลึกยิ่งขึ้น. การจัดการและลดอาการปวด อาการปวดเรื้อรังทำให้การนอนของคุณหยุดชะงัก อาการปวดเรื้อรังสามารถนำไปสู่การนอนหลับนอนหลับได้ยาก กายภาพบำบัดสามารถลดความเจ็บปวดได้ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การรักษาด้วยตนเอง การออกกำลังกาย และการบำบัดด้วยความร้อน ความเย็น หรือการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า การลดความเจ็บปวดจะลดการกระตุ้นเส้นทางความเจ็บปวดและการตอบสนองต่อการอักเสบ ส่งผลให้รู้สึกไม่สบายน้อยลงและการนอนหลับอย่างต่อเนื่องดีขึ้น การบริหารร่างกายและคุณภาพการนอนหลับ...

"เครื่องยนต์สุดแกร่ง" ที่ขับเคลื่อนร่างกายให้เคลื่อนไหว

"เครื่องยนต์สุดแกร่ง" ที่ขับเคลื่อนร่างกายให้เค...

กล้ามเนื้อ ถ้าเปรียบการทำงานของรถยนต์เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ ซึ่งมีขนาด รูปร่าง และการใช้เชื้อเพลิงในการทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับการทำงานของกล้ามเนื้อ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอ่านคู่มือเพื่อฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวเหล่านี้.เริ่มจากกล้ามเนื้อต้นแขนของเรา หรือที่เรียกกันว่า Biceps brachii muscle กล้ามเนื้องอข้อศอกนั้นเอง ซึ่งในกล้ามเนื้อนี้ประไปด้วยเซลล์กล้ามเนื้อนับพันเซลล์ หรือที่เรียกกันว่าเส้นใยกล้ามเนื้อ โดยมมีการเรียงตัวขนานซึ่งกันและกัน เส้นใยเหล่านี้เชื่อมต่อกันผ่านกระดูกโดยใช้เส้นเอ็น และแต่ละเส้นใยกล้ามเนื้อจะมีเส้นประสาทที่เราสามารถควบคุมได้เป็นตัวสั่งการเส้นใยเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อหดเข้าหากันเมื่อเส้นประสาททำงาน .เส้นประสาทจำนวนมากเหล่านี้จะรวมกันเป็นเส้นเดียวที่ไปเลี้ยงเส้นใยยกล้ามเนื้อโดยเราจะเรียกเส้นประสาทเหล่านี้ว่า Motor unit มมีหน้าที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการหดและสร้างแรงขึ้นมา ในขณะที่เส้นใยอื่นๆจะยังคงผ่อนคลายไม่มีการหดตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ.เส้นใยกล้ามเนื้อของเราประกอบไปด้วยเส้นใยหน้าและบางจำนวนนับพันๆเส้น ที่เรารู้จักในชื่อ Myosin และ Actin โดยเป็นโปรตีนที่จัดเรียงกันอย่างเป็นระบบทำให้สามารถหดตัวเข้าหากันได้และระบบตรงนี้เราจะเรียกว่า Sarcomere โดยระบบนี้จะทำให้โปรตีนในเส้นใยกล้ามเนื้อเหมือนกับลูกสูบเครื่องยนต์ที่คอยขยับเพื่อสร้างแรงและกำลังได้อย่างง่ายดาย.ไม่มีเครื่องยนต์ใดในโลกที่ทำงานได้ถ้าขาดเชื้อเพลิง...

"เครื่องยนต์สุดแกร่ง" ที่ขับเคลื่อนร่างกายให้เค...

กล้ามเนื้อ ถ้าเปรียบการทำงานของรถยนต์เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ ซึ่งมีขนาด รูปร่าง และการใช้เชื้อเพลิงในการทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ ถ้าเราไม่คุ้นเคยกับการทำงานของกล้ามเนื้อ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอ่านคู่มือเพื่อฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวเหล่านี้.เริ่มจากกล้ามเนื้อต้นแขนของเรา หรือที่เรียกกันว่า Biceps brachii muscle กล้ามเนื้องอข้อศอกนั้นเอง ซึ่งในกล้ามเนื้อนี้ประไปด้วยเซลล์กล้ามเนื้อนับพันเซลล์ หรือที่เรียกกันว่าเส้นใยกล้ามเนื้อ โดยมมีการเรียงตัวขนานซึ่งกันและกัน เส้นใยเหล่านี้เชื่อมต่อกันผ่านกระดูกโดยใช้เส้นเอ็น และแต่ละเส้นใยกล้ามเนื้อจะมีเส้นประสาทที่เราสามารถควบคุมได้เป็นตัวสั่งการเส้นใยเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อหดเข้าหากันเมื่อเส้นประสาททำงาน .เส้นประสาทจำนวนมากเหล่านี้จะรวมกันเป็นเส้นเดียวที่ไปเลี้ยงเส้นใยยกล้ามเนื้อโดยเราจะเรียกเส้นประสาทเหล่านี้ว่า Motor unit มมีหน้าที่กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการหดและสร้างแรงขึ้นมา ในขณะที่เส้นใยอื่นๆจะยังคงผ่อนคลายไม่มีการหดตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ.เส้นใยกล้ามเนื้อของเราประกอบไปด้วยเส้นใยหน้าและบางจำนวนนับพันๆเส้น ที่เรารู้จักในชื่อ Myosin และ Actin โดยเป็นโปรตีนที่จัดเรียงกันอย่างเป็นระบบทำให้สามารถหดตัวเข้าหากันได้และระบบตรงนี้เราจะเรียกว่า Sarcomere โดยระบบนี้จะทำให้โปรตีนในเส้นใยกล้ามเนื้อเหมือนกับลูกสูบเครื่องยนต์ที่คอยขยับเพื่อสร้างแรงและกำลังได้อย่างง่ายดาย.ไม่มีเครื่องยนต์ใดในโลกที่ทำงานได้ถ้าขาดเชื้อเพลิง...

Deep Friction เทนนิค(ไม่)ลับลดอาการปวดชาวออฟฟิศ

Deep Friction เทนนิค(ไม่)ลับลดอาการปวดชาวออฟฟิศ

Deep friction หรือการกดจุดลึก คือเทคนิคที่ใช้แรงภายนอกจากนิ้วมือ นิ้วโป้ง ฝ่ามือ ข้อศอกกดตรงกล้ามเนื้อ ด้วยความแรงระดับหนักที่ทนได้นาน 20-30 วินาที ตามแนวขวางของกล้ามเนื้อ ขณะกดจะเป็นการหยุดการไหลเวียนของเลือดชั่วคราว (Ischemic vascular) จากนั้นปล่อยให้เลือดไหลเวียนอีกครั้ง (vasodilation) เป็นการให้เลือดที่มีความดันสูงจากการทำ Deep friction ไหลผ่านกล้ามเนื้อที่ขาดเลือดขาดสารอาหารส่งผลให้เลือดไปถึงบริเวณที่กล้ามเนื้อต้องการเลือดมากที่สุด. จุดที่เหมาะในการทำ Deep friction คือกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวเป็นก้อนแข็งทุกจุด กดแล้วกล้ามเนื้อเต้น มีอาการปวดร้าว ปวดแปล๊บและ เมื่อปมคลายออกกล้ามเนื้อจะมีการตอบสนองด้วยการกระตุก.เหมาะกับอาการปวดต่างๆ หรือ โรค...

Deep Friction เทนนิค(ไม่)ลับลดอาการปวดชาวออฟฟิศ

Deep friction หรือการกดจุดลึก คือเทคนิคที่ใช้แรงภายนอกจากนิ้วมือ นิ้วโป้ง ฝ่ามือ ข้อศอกกดตรงกล้ามเนื้อ ด้วยความแรงระดับหนักที่ทนได้นาน 20-30 วินาที ตามแนวขวางของกล้ามเนื้อ ขณะกดจะเป็นการหยุดการไหลเวียนของเลือดชั่วคราว (Ischemic vascular) จากนั้นปล่อยให้เลือดไหลเวียนอีกครั้ง (vasodilation) เป็นการให้เลือดที่มีความดันสูงจากการทำ Deep friction ไหลผ่านกล้ามเนื้อที่ขาดเลือดขาดสารอาหารส่งผลให้เลือดไปถึงบริเวณที่กล้ามเนื้อต้องการเลือดมากที่สุด. จุดที่เหมาะในการทำ Deep friction คือกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวเป็นก้อนแข็งทุกจุด กดแล้วกล้ามเนื้อเต้น มีอาการปวดร้าว ปวดแปล๊บและ เมื่อปมคลายออกกล้ามเนื้อจะมีการตอบสนองด้วยการกระตุก.เหมาะกับอาการปวดต่างๆ หรือ โรค...

หายใจเต็มปอด ไม่กลัว PM 2.5

หายใจเต็มปอด ไม่กลัว PM 2.5

ปัญหา PM2.5 กลายเป็นปัญหาหลักๆของประเทศไทย ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพเท่านั้น ซึ่งฝุ่น PM2.5 เป็นฝุ่นขนาดเล็ก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แม้แต่ขนจมูกของมนุษย์ก็ไม่สามารถกรองได้ PM2.5 นั้นมีสารก่อมะเร็งที่ชื่อว่า Polycyclic Aromatic Hydrocarbon : PAH . หากสูดเข้าไปเข้าไปในปริมาณมากๆและสะสมต่อเนื่องก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและมะเร็งปอดได้ และยิ่งเป็นคนที่มีโรคประจำตัว อย่างภูมิแพ้ หรือหอบหืด อาจได้รับผลกระทบแบบเฉียบพลันจาก PM2.5 ทำให้มีอาการหายใจลำบาก หอบเหนื่อยได้ง่าย . วันนี้เราจึงมาแนะนำท่าการหายใจที่ถูกต้องและท่าบริหารปอด เพื่อลดอาการหอบเหนื่อย PM 2.5...

หายใจเต็มปอด ไม่กลัว PM 2.5

ปัญหา PM2.5 กลายเป็นปัญหาหลักๆของประเทศไทย ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพเท่านั้น ซึ่งฝุ่น PM2.5 เป็นฝุ่นขนาดเล็ก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แม้แต่ขนจมูกของมนุษย์ก็ไม่สามารถกรองได้ PM2.5 นั้นมีสารก่อมะเร็งที่ชื่อว่า Polycyclic Aromatic Hydrocarbon : PAH . หากสูดเข้าไปเข้าไปในปริมาณมากๆและสะสมต่อเนื่องก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและมะเร็งปอดได้ และยิ่งเป็นคนที่มีโรคประจำตัว อย่างภูมิแพ้ หรือหอบหืด อาจได้รับผลกระทบแบบเฉียบพลันจาก PM2.5 ทำให้มีอาการหายใจลำบาก หอบเหนื่อยได้ง่าย . วันนี้เราจึงมาแนะนำท่าการหายใจที่ถูกต้องและท่าบริหารปอด เพื่อลดอาการหอบเหนื่อย PM 2.5...

"นวดบำบัด" ให้ประโยชน์มากกว่าแค่ผ่อนคลาย

"นวดบำบัด" ให้ประโยชน์มากกว่าแค่ผ่อนคลาย

ปัจจุบันหลายต่อหลายคนหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยการออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน วิ่ง เวทเทรนนิ่ง ว่ายน้ำ แน่นอนว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แต่ร่างกายมีการใช้ก็ต้องมีการดูแลไม่ให้มีความเครียดมากเกินไป .แต่จะทำยังไงล่ะถ้าร่างกายเริ่มสะสมความอ่อนล้าหรือถึงขีดจำกัดของตัวเอง จนต้องส่งสัญญาณให้เราได้รับรู้ด้วยอาการปวดเมื่อยเพลียหากปล่อยไว้กล้ามเนื้อจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อได้อย่างอื่น เช่น อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ความมั่นคงน้อยลง กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอ การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อลดลง ความเครียด และการบาดเจ็บต่อเนื่อง วันนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับการนวดบำบัดที่จะช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ และช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างไร.กล้ามเนื้อที่มีใช้งานหนักต่อเนื่องซ้ำๆเป็นเวลานานจนมีความตึงตัวจะมีของเสีย(กรดแลคติค)ที่เกิดจากการใช้พลังงานคั่งอยู่รวมถึงการไหลเวียนเลือดไปที่กล้ามเนื้อน้อยลงรวมส่งผลทำให้มีอาการล้า เมื่อย ปวด อาการดังกล่าวสามารถรบกวนการทำงาน การนอน และเป็นต่อเนื่องได้ในระยะยาว .การนวดบำบัดจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดเพื่อนำสารอาหารต่างๆไปที่กล้ามเนื้อมากขึ้น พาของเสียออกจากกล้ามเนื้อ ช่วยคลายจุดกดเจ็บซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการปวดร้าวและช่วยกระตุ้นการซ่อมแซ่มเนื้อเยื่ออีกด้วย.การนวดบำบัดถือเป็นการฟื้นฟูร่างกายที่สำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ร่างกายมีความพร้อมที่จะใช้งานและแข็งแรง

"นวดบำบัด" ให้ประโยชน์มากกว่าแค่ผ่อนคลาย

ปัจจุบันหลายต่อหลายคนหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยการออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน วิ่ง เวทเทรนนิ่ง ว่ายน้ำ แน่นอนว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แต่ร่างกายมีการใช้ก็ต้องมีการดูแลไม่ให้มีความเครียดมากเกินไป .แต่จะทำยังไงล่ะถ้าร่างกายเริ่มสะสมความอ่อนล้าหรือถึงขีดจำกัดของตัวเอง จนต้องส่งสัญญาณให้เราได้รับรู้ด้วยอาการปวดเมื่อยเพลียหากปล่อยไว้กล้ามเนื้อจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อได้อย่างอื่น เช่น อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ความมั่นคงน้อยลง กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอ การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อลดลง ความเครียด และการบาดเจ็บต่อเนื่อง วันนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับการนวดบำบัดที่จะช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ และช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างไร.กล้ามเนื้อที่มีใช้งานหนักต่อเนื่องซ้ำๆเป็นเวลานานจนมีความตึงตัวจะมีของเสีย(กรดแลคติค)ที่เกิดจากการใช้พลังงานคั่งอยู่รวมถึงการไหลเวียนเลือดไปที่กล้ามเนื้อน้อยลงรวมส่งผลทำให้มีอาการล้า เมื่อย ปวด อาการดังกล่าวสามารถรบกวนการทำงาน การนอน และเป็นต่อเนื่องได้ในระยะยาว .การนวดบำบัดจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดเพื่อนำสารอาหารต่างๆไปที่กล้ามเนื้อมากขึ้น พาของเสียออกจากกล้ามเนื้อ ช่วยคลายจุดกดเจ็บซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการปวดร้าวและช่วยกระตุ้นการซ่อมแซ่มเนื้อเยื่ออีกด้วย.การนวดบำบัดถือเป็นการฟื้นฟูร่างกายที่สำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บ รวมถึงทำให้ร่างกายมีความพร้อมที่จะใช้งานและแข็งแรง