บริการตรวจ ErgoProfile

mr.big clinic เราจะสู้กับออฟฟิศซินโดรมด้วยความรู้

โต้ะ เก้าอี้ทำงานที่ใช้อยู่ เหมาะสมหรือไม่

การลงทุนกับโต้ะ เก้าอี้สำนักงานคุณภาพดีอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรม หากไม่ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นอย่างถูกต้อง เหมาะสม

บริการ ErgoProfile จาก mr.big clinic จะช่วยคุณตั้งค่าโต้ะ เก้าอี้ทำงานให้เหมาะกับคุณที่สุด แก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง

ErgoProfile คืออะไร

คือบริการตรวจวัดสัดส่วนร่างกายของผู้ทำงาน เพื่อตั้งค่า ระยะ และตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะกับสรีระถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) ที่สุด

ตรวจอะไรบ้าง

  • วัดขนาดของร่างกายส่วนต่างๆ เพื่อกำหนดคู่มือส่วนตัวสำหรับการจัดระยะ ของโต้ะทำงาน
  • ตรวจเช็คการเรียงตัวของกระดูกสันหลัง (spine alignment)
  • ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • ตรวจการทรงท่า (posture)

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  • ลูกค้าจะได้รับคู่มือ Ergonomic Office Setting ของตัวเอง ที่ระบุระยะการจัดโต้ะ เก้าอี้ทำงาน เช่นความสูงของโต้ะ เก้าอี้ หน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมคู่มือการจัดโต้ะทำงานโดยละเอียด
  • ในคู่มือยังมีผลการวิเคราะห์สรีระด้านอื่นๆ ที่ได้จากการวัด ErgoProfile และคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากนักกายภาพบำบัด
  • การนั่งทำงานที่สบายขึ้นอย่างแท้จริง

สอบถามค่าบริการ