Skip to product information
1 of 1

MR.BIG Clinic

Mini Course กายภาพบำบัดอาการ กายภาพรองช้ำ ด้วย Shockwave Therapy

Mini Course กายภาพบำบัดอาการ กายภาพรองช้ำ ด้วย Shockwave Therapy

Regular price 950.00 ฿ THB
Regular price Sale price 950.00 ฿ THB
Sale Sold out

Mini Course คอร์สเล็กสำหรับคนอยากลองรักษาทางกายภาพบำบัด ใช้ระยะเวลารักษาประมาณ 30-45 นาที เน้นการบรรเทาอาการ

Mini Course กายภาพบำบัดอาการรองช้ำ ด้วย Shockwave Therapy

ใครบ้างควรมารักษา


 

View full details